EVOna – Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike

INTERNETSKA STRANICA PROJEKTA: http://kovaciclab.org/
VODITELJ PROJEKTA: Doc. dr. sc. Damir Kovačić

evona_logo

Tablica s osnovnim informacijama o projektu

NAZIV PROJEKTA: „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike“ (skraćeno EVOna)
KORISNIK: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2, 21000 Split, OIB: 02879747067
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.792.000,00 kn
UGOVORNA TIJELA:

  • Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
  • Agencija za strukturno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Županija Splitsko-dalmatinska

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
ŠIFRA PROJEKTA: HR.3.2.01-0320
LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA: Split
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: (30.06.2015. – 30.09.2016.)

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA:
Medicinska neuroelektronika spada u rapidno rastuće područje visoke tehnologije koja može učinkovito povezivati mikroelektročničke sustave poput računalnog čipa sa živčanim sustavima u svrhu liječenja oštećenja u središnjem i perifernom živčanom sustavu poput gluhoće, sljepoće, oduzetosti, te anomalija srčanih i moždanih funkcija. Najuspješniji današnji primjeri takvih sučelja (brain-machine interfaces) su umjetne pužnice i implantati auditornog moždanog debla koji izravnom električnom stimulacijom auditornog živca i kohlearnih jezgara omogućuju djelomičnu čujnost u potpuno gluhih osoba.

Tržište medicinske bionike s aktivnim biomedicinskim uređajima se procjenjuje na oko 30 mlrd. USD i to samo u SAD-u. Zbog rastuće prevalencije kroničnih bolesti koja dovodi do ogromne potrebe za proizvodima iz medicinske bionike, industrija medicinske bionike kontinuirano ostvaruje godišnji rast od preko 10%. Npr. vodeći proizvođač umjetnih pužnica Cochlear ostvaruje godišnji prihod od 180 mil. eura s godišnjim rastom od preko 15%.

Predloženi projekt će doprinijeti profesionalnom razvoju mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti, te omogućiti jačanje njihovih istraživačkih i razvojnih kompetencija u području medicinske neuroelektronike. Naime, postoji ogromna potreba za stručnjacima iz područja medicinske neuroelektronike. Temeljna istraživanja vezana su uz osnovno razumijevanje neuralne podloge slušanja električnom stimulacijom. Kroz opsežna psihoakustička i neurofiziološka mjerenja usporedit će se neuralna podloga električne stimulacije auditornog živca s dobivenim slušnim osjetom što će omogućiti identifikaciju ključnih parametara za uspješno korištenje umjetnih pužnica. Primijenjena istraživanja su vezana uz razvoj inovativnog auditorno neuroelektroničkog sučelja. Naš osnovni koncept se temelji na spajanju živog živčanog sustava sa poluvodičkim supstratima s iglicama. Ovakva kontrola živčanog tkiva predstavlja dramatičan iskorak u proizvodnji medicinsko bioničkih uređaja baš zbog jedinstvene komunikacije između elektronike i živčanog tkiva.

Stoga, projekt predstavlja sinergistički i multidisciplinarni splet znanstvenih aktivnosti Laboratorija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu koje uključuju temeljna, te primijenjena istraživanja u kombinaciji s aktivnostima umrežavanja i kratkoročne istraživačke mobilnosti, a uz potporu projektnog upravljanja radi efikasne i glatke provedbe projekta.

SAŽETAK PROJEKTA:
Ovaj projekt će kroz provedbu konkretnih aktivnosti pružanja potpore troje mladih istraživača te jednog poslijedoktoranda omogućiti temeljna i primijenjena istraživanja u medicinskoj neuroelektronici što će dovesti do jačanja njegovih istraživačkih i poduzetničkih kompetencija i njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor. Temeljna istraživanja su vezana uz razumijevanje neuralne podloge slušanja električnom stimulacijom, a primijenjena istraživanja uz razvoj inovativnog auditornog neuroelektroničkog sučelja. Važan aspekt projekta čini istraživačka mobilnost, te umrežavanje.

Projekt će poboljšati poziciju Institucije i mladih istraživača, poboljšati produktivnost sadašnjih članova tima, te otvoriti 4 nova radna mjesta.

CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA:

  • Povećanje broja zaposlenih mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike na Sveučilištu u Splitu.
  • Poboljšanje profesionalnih znanja i vještina, te stjecanje poduzetničkih kvaliteta mladih istraživača i poslijedoktoranada za njihov budući rad na inovativnim istraživačkim projektima u području medicinske neuroelektronike pohađanjem programa obrazovanja te primanjem certifikata za sve položene tečajeve.
  • Uspostavljena istraživačka mobilnost i umreženost novozaposlenih mladih istraživača i poslijedoktoranada u području medicinske neuroelektronike gostovanjem u inozemnim institucijama te pohađanjem međunarodne škole.

ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA:
Dobna struktura i stručno iskustvo trenutnih ljudskih resursa na Sveučilištu u Splitu, zajedno s planiranim razvojem Znanstveno-inovacijskog centra (ZIC) na Sveučilištu u Splitu (koji je prijavljen u zalihama za strukturne fondove) predstavljaju osnovu održivosti projekta. Projekt jačanja ljudskih kapaciteta za istraživanja u medicinskoj neuroelektronici daje glavni naglasak na zapošljavanju i dodatnom usavršavanju mladih istraživača i poslijedoktoranada s potrebnim znanjima i vještinama u medicinskoj neuroelektronici. Interdisciplinarna jezgra znanstvenika i stručnjaka angažiranih u projektu, putem konkretnih temeljnih i primijenjenih istraživanja u ovom projektu steći će dovoljne istraživačko-razvojne kompetencije koje će im omogućiti da budu konkurentni na svjetskom tržištu u području biomedicinskog inženjerstva i na taj način osigurati održivost projekta na duži rok.

Trenutni nedostatak regionalnih i nacionalnih resursa za vrhunska istraživanja, kao i integracija Hrvatske u Europski istraživački prostor predstavlja znanstveni, tehnološki i organizacijski izazov. Stoga je ovaj projekt najvećim dijelom usmjeren na održivost nakon završetka projekta. Sama činjenica da se projekt fokusira na temeljna i primijenjena istraživanja u jednom od danas najpropulzivnijih visokotehnoloških područja i da eksperimentalne faze izrade auditornog neuro-elektroničkog sučelja slijede nakon uspješno provedenih rezultata provedenih aktivnosti, samim ispunjenjem navedenih ciljeva projekta garantiramo održivost koja će se manifestirati kroz eksperimentalno istraživanje koje slijedi. Važnu komponentu predstavlja propulzivni privatni biomedicinski sektor koji ima stalnu potrebu za kvalitetnim znanstvenim i stručnim kadrom koji mora steći dovoljno znanja i iskustva. Ovim projektom, kroz temeljna i primijenjena istraživanja omogućujemo specifično usavršavanje i stjecanja takvih vještina.

Kroz aktivnu suradnju s privatnim sektorom u Hrvatskoj (SGM Medical, Mikroprojekt), te u inozemstvu (Cochlear Ltd, Ribic GmbH) omogućujemo novim mladim istraživačima i poslijedoktorandima neposredan uvid u suradnju između znanstvenog i privatnog sektora.

Image DescriptionImage DescriptionImage DescriptionImage Description Image DescriptionImage DescriptionImage Description Image DescriptionImage DescriptionImage Description


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija sredstvima iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Sveučilišta u Splitu i ne predstavlja nužno stav Europske unije ni Splitsko-dalmatinske županije.