Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike

Auditorna neuroelektronika – tehnologije za umjetne pužnice

Projekt Sveučilišta u Splitu zajedno s partnerom Mikroprojekt d.o.o ima za cilj jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike. U okviru projekta će se provesti istraživanje u razvoju auditornih (slušnih) neuroelektroničkih sučelja ili laikčki rečeno, novih tehnologije za tzv. umjetne pužnice koje se implantiraju gluhim ljudima te oni pomoći njih čuju. Istraživanja s inovativnim auditornim neuroelektroničkim sučeljima, baziranog na in vitro uzgoju auditornih neurona na bio-kompatibilnim čipovima stvorit će temeljnu testnu in-vitro platformu za daljnju potencijalnu komercijalizaciju u području medicinske neuroelektronike.

Projektom će integrirati znanje, vještine i iskustva interdisciplinarnog tima Doc.dr.sc. Damira Kovačića s Medicinskog Fakulteta u Splitu koji je i sam gluha osoba o koristi umjetnu pužnicu Projekt će integrirati i iskustva iz privatnog sektora partnera Mikroprijekt d.o.o. koji se u RH već uspješno bavi razvojem i inovacijama u području elektronike, te je orijentiran na međunarodno tržište.

stripmed_logo

Na temelju dosadašnje suradnje tima doc. Kovačića, voditelja projekta, s industrijskim sektorom, uključivši i tvrtku Cochlear Ltd, vodećim svjetskim proizvođačem umjetnih pužnica, predložena industrijska istraživanja u ovom projektu usmjerena su prema njihovim potrebama novih tehnoloških generacija umjetnih pužnica. U cilju održivosti rezultata nakon završetka projekta, projektom su predviđene aktivnosti u okviru transfera tehnologije i industrijske validacije istraživačkih rezultata koja će iznjedriti smjernice za mogući plasman predloženog koncepta auditornog neuro-elektronskog sučelja u svrhu daljnje komercijalizacije.
Glavni aspekti projekta koji bi bili atraktivni za potencijalne investitore i kompanije jesu broj uzgojenih neurona u mrežu na biokompatibilnom čipu, demonstracija snimljene živčane aktivnosti pomoću internog senzora čipa, te mogućnost dvosmjerne komunikacije biokompatibilnog čipa sa živim neuronskim mrežama.

INTERNETSKA STRANICA PROJEKTA: http://kovaciclab.org/
VODITELJ PROJEKTA: Doc. dr. sc. Damir Kovačić

kovacic lab, stripmed team

Tablica s osnovnim informacijama o projektu

NAZIV PROJEKTA: „Jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike“ (skraćeno STRIPmed)
KORISNIK: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, OIB: 29845096215
PARTNER: Mikroprojekt d.o.o., Aleja Blaža Jurišića 9, 10040 Zagreb, OIB: 10067934951
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.090.132,86 kn
EU SUFINANCIRANJE: Prijavitelj: 84,929627% -> Partner: 70,00%
UGOVORNA TIJELA:

  • Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
  • Središnja agencija za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
ŠIFRA PROJEKTA: RC.2.2.08-0059
LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA: Split/Zagreb
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: (28.11. 2014. – 27.03.2016.)

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA:
Projekt ima za cilj jačanje kapaciteta Sveučilišta u Splitu za istraživanje, razvoj i inovacije u području medicinske neuroelektronike. Ovaj projekt će kroz provedbu konkretnih industrijskih istraživanja auditornih neuroelektroničkih sučelja, kroz nadogradnju i modernizaciju istraživačke infrastrukture na Sveučilištu u Splitu, te kroz jačanje ljudskih znanstvenih resursa omogućiti stvaranje interdisciplinarne jezgre znanstvenika i stručnjaka s potrebnim znanjima i vještinama i u akademskom i u privatnom sektoru. Time će se stvoriti baza novih ideja i tehnoloških rješenja, što čini osnovu za gospodarski rast i uspostavu konkurentnosti gospodarstva. Također, projekt će integrirati znanje, vještine i iskustva iz privatnog sektora koji se u Republici Hrvatskoj već uspješno bavi razvojem i inovacijama, te je orijentiran na međunarodno tržište.

SAŽETAK PROJEKTA:
Sveučilište u Splitu će u suradnji sa partnerom Mikroprojekt d.o.o. iz Zagreba provesti industrijsko istraživanje u razvoju auditornih neuroelektroničkih sučelja. Projektom će se obuhvatiti nadogradnja postojeće istraživačke opreme na Sveučilištu u Splitu, jačanje ljudskih resursa kroz interdisciplinarnu sinergiju sadašnjih istraživača i novozaposlenog znanstvenog i tehničkog osoblja. Strategija i optimizacija mehanizama za transfer tehnologije u medicinskoj neuroelektronici pospješit će buduću potencijanu komercijalizaciju neuroelektroničkih sučelja.

nuron

CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA:

  • Provedba industrijskog istraživanja inovativnih medicinskih neuroelektroničkih sučelja kao temelj za novu generaciju auditornih neuro-prostetskih implantata.
  • Izgradnja ljudskih kapaciteta na Sveučilištu u Splitu za istraživanje i razvoj u području medicinske neuroelektronike, kroz zapošljavanje, diseminaciju znanja i vještina, stručno usavršavanje osoblja i interdisciplinarno umrežavanje stručnjaka.
  • Jačanje istraživačko-razvojnog kapaciteta u području medicinske neuroelektronike kroz nadogradnju postojeće istraživačke opreme na Sveučilištu u Splitu
  • Stvaranje strategije, te optimizacija mehanizama za transfer tehnologije u medicinskoj neuroelektronici putem suradnje sa industrijskim partnerom u svrhu buduće komercijalizacije neuroelektroničkih sučelja.

ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA:
Predložena industrijska istraživanja s inovativnim auditornim neuroelektroničkim sučeljima, bazirana na in-vitro uzgoju auditornih neurona na CMOS supstratima stvoriti će temeljnu testnu in-vitro platformu za daljnju komercijalizaciju u području medicinske neuroelektronike. Kako će projekt dodatno obučiti sadašnje i novozaposlene članove tima s potrebnim znanjem i vještinama, zajedno s nadogradnjom postojeće istraživačke opreme, stvoriti će se baza za budući eksperimentalni razvoj testnih platformi u medicinskoj neuroelektronici.

BROŠURU STREAMLINE PLATFORME možete preuzeti ovdje.

 

Image DescriptionImage DescriptionImage DescriptionImage Description Image DescriptionImage Description Image DescriptionImage DescriptionImage DescriptionImage DescriptionImage Description


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Sveučilišta u Splitu i ne predstavlja nužno stav Europske unije.